Rotary Discon 2019 | Goede doel
14741
page-template-default,page,page-id-14741,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Ons goede doel

Stichting Halte Zomervilla wil een woon- en logeerhuis realiseren voor jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Afgelopen november is daarvoor een leegstaande kerk aangekocht in Nieuw-Beijerland. De ouders van deze kinderen namen het initiatief hiertoe omdat nergens in de Hoeksche Waard en omstreken een plek is waar deze kwetsbare kinderen de zorg krijgen die de ouders wensen.
Anders dan in de reguliere zorginstellingen zal er straks in Halte Zomervilla meer aandacht, tijd en kennis zijn om deze complexe groep jongeren te begeleiden. Dat kan de stichting bieden dankzij een unieke, platte organisatie waarin alleen diegenen die met de jongeren werken betaald worden. De taken eromheen (denk aan bestuur, toezicht, onderhoud van het pand, koken, tuinieren, enzovoort) zullen met vrijwilligers worden georganiseerd. Zo kunnen de bijdragen die de jongeren krijgen van het WLZ optimaal voor hen worden ingezet!


Net als thuis

Bij Halte Zomervilla willen we de zorg en een thuis bieden die iedere ouder voor zijn kind wenst met als belangrijkste pijlers: liefde, sfeer, aandacht, welzijn, respect en verbondenheid met de omgeving. Pas dan kun je als ouder de zorg van een kind met een gerust hart overdragen aan anderen. Halte Zomervilla zal zijn als thuis, 24/7 zullen medewerkers aanwezig zijn om de kinderen te begeleiden. Ook ’s nachts zullen deskundige medewerkers aanwezig zijn in het pand om de bewoners en logés (ook met hulp van domotica) in de gaten te houden.

Halte Zomervilla wordt zo ingericht dat er voldoende ruimte is te bewegen. De wereld van onze bewoners is vaak kleiner dan die van ‘normaal begaafde’ mensen. Rond de woning zal de plek zijn waar de kwaliteit van leven wordt bepaald. Om die reden willen we in en om de woning mogelijkheden bieden om in- en ontspanning aan te bieden. Zoals een fijne woonkamer, een aangepaste tuin (liefst binnen en buiten), een muziekkamer, een therapieruimte, een snoezelkamer, enzovoort.

EMB-jongeren ervaren de wereld vooral via de zintuigen, het zien, het horen, het voelen, het ruiken en proeven. Mensen voelen zich prettig als alle zintuigen geprikkeld worden. Wat je ziet is mooi, licht. Wat je hoort is prettig, goede akoestiek. Wat je voelt is aangenaam. Wat je ruikt en proeft is fijn. In Halte Zomervilla willen we rekening houden met deze zintuiglijke behoefte. Met een lichte, ruime woonomgeving. Met bijvoorbeeld een open keuken, zodat de geuren tijdens het koken geroken kunnen worden door onze bewoners. De woning moet voor onze bewoners voelen als thuis. Een plek waar het fijn en veilig voor hen is.

Een gezonde leefomgeving met aandacht voor gezonde voeding en voldoende buiten zijn is voor deze kinderen voorwaardelijk. Bij de woning is voldoende ruimte om buiten te verblijven. Een fijne tuin waar de kinderen kunnen ruiken aan de bloemen, kunnen proeven van het fruit van de bomen, bewegen op de schommel of trampoline. In de moestuin kunnen we zelf producten kweken die we kunnen gebruiken bij het maken van soepen en maaltijden voor de kinderen. Ook binnen in de kerk komt een ‘tuin’. Er zal ruimte zijn om verse kruiden te kweken die tevens kunnen worden verwerkt in de maaltijden.

Bewezen concept
Dat deze werkwijze succesvol kan zijn, weten we omdat dezelfde ouders eerder in 2010 het initiatief namen tot de realisatie van een kinderdagcentrum; Zomerkind. Dit centrum ‘draait’ inmiddels al vijf jaar naar volle tevredenheid. We zien dat de kinderen ondanks hun beperkingen plezier beleven in de manier waarop er met hen wordt omgegaan. Zij mogen zijn wie ze zijn. Spelenderwijs wordt geprobeerd om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen, omdat dit hen een goed gevoel en meer eigenwaarde geeft. Ook kleine stapjes, zorgen voor groot geluk.